Rozpis tréningov od 28. mája do 3. júna

STARŠIE DORASTENKY
Ročníky narodenia: 1998, 1999, 2000
Tréner: Ľuboš Holej - 0907 907 055
Deň Pondelok Utorok Streda
Štvrtok
Piatok
Čas 15.30-17.00
15.30-17.00 
15.30-17.00  15.30-17.00 15.30-17.00 
Miesto AŠ/F
Ch. aréna
AŠ/F
Ch. aréna
 Ch. aréna
Zápas

 

MLADŠIE DORASTENKY
Ročníky narodenia: 2001, 2002
Tréner: Marcel Vaľo - 0905 599 747
Deň Pondelok Utorok Streda
Štvrtok
Piatok
Čas 15.30-17.00
15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00
15.30-17.00 
Miesto AŠ/F
Ch. aréna
AŠ/F
Ch. aréna
Ch. aréna
 Zápas

 

STARŠIE ŽIAČKY A
Ročník narodenia: 2003
Tréner: Henrich Marcinčák - 0908 027 055
Deň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Čas 14.30-16.00
14.15-15.45
15.00-16.30
-
-
Miesto VI.ZŠ Ch. aréna Ch. aréna
- -
Zápas
1. - 3. jún Majstrovstvá Slovenska (Šaľa)

 

STARŠIE ŽIAČKY B
Ročník narodenia: 2004
Tréner: Marcel Cibere - 0944 438 290
Deň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Čas 14.30-16.00  14.15-15.45 15.00-16.30 - -
Miesto VI. ZŠ Ch. aréna Ch. aréna
-
-
Zápas
1. - 3. jún Majstrovstvá Slovenska (Šaľa)

 

MLADŠIE ŽIAČKY A
Ročník narodenia: 2005
Tréner: Marcel Cibere - 0944 438 290
Deň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Čas - 14.00-15.30 - 14.00-15.30 -
Miesto -
VI. ZŠ
- Ch. aréna
-
Zápas

 

MLADŠIE ŽIAČKY B
Ročník narodenia: 2006, 2007
Tréner: Henrich Marcinčák - 0908 027 055
Deň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Čas - 14.00-15.30 - 14.00-15.30 -
Miesto  -
VI. ZŠ
- Ch. aréna
-
Zápas

AŠ - Atletický areál ZŠ Komenského (4. ZŠ)

F - Fitness (Chemkostav aréna)

Chem. aréna - Hala Chemkostav aréna

VI. ZŠ - ZŠ Okružná, telocvičňa 


TOPlist©2010-2011 IUVENTA Michalovce. Všetky práva vyhradené. Vytvorila: NIKA PRESS s.r.o
Design: Richard Max